akmeningas

akmenìngas, -a adj. (1) K, ãkmeningas (1), akmenìngas, -à (3) Š 1. Ktk pilnas akmenų, akmenuotas: Čia laukas akmenìngas J. Akmenìngas laukas sunku arti Prn. Uolinga, arba akmeninga, dirva DP100. 2. PK99 akmeninis: O buvo tenai akmeningi rykai šeši padėti DP68.kietas: Puola [sėkla] ant uolos, tatai est ant žemės labai akmeningos BPI248. Kalnai akmeningi SD82.
◊ akmenìnga širdìs (kieno); akmenìngos širdiẽs negailestingas, nejautrus: Kietos ir ãkmeningos širdies DP476. Atmainė tas akmeningas širdis savo MP101.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • akmeningas — akmenngas, akmennga bdv. ̀Akmeni̇̀ngas ùpės šlai̇̃tas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • akmenuotas — akmenuotas, a adj. (1) J, K; R339 iš akmenų; akmeningas: Akmenuotas kelias, kratus važiavimas Skr. Akmenuoti laukai eina ruožais Lnkv. Ta dirva akmenuota, sunku arti Ėr. Gruntas akmenuotas suvisu augynojui nėra patogus S.Dauk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmankštinti — išmankštìnti tr. 1. išmiklinti, ištreniruoti: Matai, kaip išmankštìno darbai vaiką Krš. Vienas raitelis taip išmankštino savo arklį, jog, kaip norėjo, taip ant jo jodinėjo Blv. Kad paims tave į kariuomenę, tenai išmiklys, išmankštys Skr. | prk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kūlingas — kūlìngas, a adj. (1) akmeningas: Kūlinga dirva rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pažinti — pažìnti, pažįsta, pažìno tr. 1. SD287,456, R turėti santykių, ryšių: Kitusyk pažinaũ visus to krašto senuosius Alk. Aš jį pažįt pažįstu, ale nesuseinam Erž. Aš jį nei žįte nepažįstu KI349. Aš savo mergelės dar nepažįstu JV3. Lig penkiosdešim… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • širdis — širdìs sf. (3) K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ; gen. sing. ès KlbIII77(Lkm, Tvr), LKGI226(Ktk, Sv, Lkm), LD266(Lkm, PIš, Ktk, Rš), GrvT17; nom. pl. šìrdes KlbIII77(Lkm, Tvr), LKGI226(Ktk, Sv, Lkm), LD266(Lkm, Plš, Ktk, Rš), LKKXI175(Zt); gen. pl. širdų̃… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.